Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde

Vikingtidsmuseet

Ferdigstilt:
Sted:
Type:

2015
Bygdøy, Oslo
Konkurranse

Hva skal et nytt vikingtidsmuseeum være? Vi mener det skal stå som et symbol, formidle en historie og ta museumsgjestene med på en reise Som nordiske ikoner løftes Oseberg og Gokstad opp i et sakralt hovedrom og får flyte over hovedutstillingen. Porten de ble fraktet inn gjennom får stå på gløtt. Besøkende får mulighet til å gå rundt skipene og se dem fra alle vinkler i omgivelser som fremhever deres sæpreg. Stolt reiser Vikingtidsmuseet seg i videreføring av eksisterende akser, kledd i betonggranater med assosiasjoner til vikingtidens ornamentikk. Det nye symbolet binder to historiske museeumsopplevelser sammen ved å vende hovedinngangen mot Folkemuseet.

I samarbeid med AFK


What should a new viking museum be like? We think it shall rise as a symbol, telling a story and take the visitors on a journey to the past. As Nordic icons the Oseberg and Gokstad ships are lifted into a large sacral "container" overflowing the main exhibition, and the port through wich the ships were transported is set ajar. Visitors get the opportunity to walk around the ships and see them from all angles in an environment that highlights their unique value. Proudly the new viking age museum appear as an extention of the existing axes of the site, dressed in concrete grenades inspired by viking ornamental handicrafts and warrior ́s breastplates. The new symbol connects two museological experiences together by turning the main entrance to the Folk Museum.

In colab with AFK

Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde
Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde Vikingtidsmuseet, Oslo, Bygdøy, Arkitektur, Museum, Hoem+Folstad, Bilde