Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde

Steinsland-Eisel

Ferdigstilt:
Sted:
Type:

2016
Stavanger, Rogaland
Enebolig

Opprinnelig eneboligtomt ble delt og nytt hus bygd på fradelt tomt mot veien. Huset skulle tilrettelegges for familie med foreldre og 3 barn. Da det ene barnet er multihandikappet, måtte planløsningen tilpasses spesielle krav til stell og plassering av heis gjennom alle etasjer. Eiendommen har begrenset utsikt, så stue og kjøkken er lagt til 2. etasje. Inngangsplan rommer hall, bad og soverom. Gjennomgansmaterialet er varmvalset stål: cortenstål utvendig og "svart stål" på vegger og trapper innvendig. Innside av ytterveggene er kledd med teakfiner. Gulv: Dinesen douglas. Bad og hall i 1. etasje har granittgulv.


When original site was split, a new house was commissioned on the smaller site closest to the road. The house was to be arranged for a family with parents and 3 children. As one child is multi-handicapped, the floor plan had to be adapted to special requirements, including an elevator serving all floors. Due to site limitations and proximity to neighboring plots, property has limited view and both living room and kitchen are set to the 2nd floor. The entrance floor contains bath and bedrooms. The main material is hot rolled steel: corten steel outside and "black steel" on walls and staircases inside. The outer walls have their inside covered with teak plywood. Floors: Dinesen douglas. The floors of the bathrooms and entrance hall have got granite tiles.


Foto: ©Knut Folstad
Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde
Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde Steinsland-Eisel, Stavanger, Stokka, Arkitektur, Enebolig, Hoem+Folstad, Bilde