Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene Hoem+Folstad, Hytter, Bilde 1

Sandeparken

Ferdigstilt:
Sted:
Type:

2009
Sola, Rogaland
Boligfelt

8 da med lavblokker, rekkehus og eneboliger rundt en park med felleshus og lekeplass. Bygningene former et lukket anlegg som beskytter mot vinden. Eneboliger med småbarnsfamilier og seniorleiligheter i blokkene har alle del i felleshus med kjøkken, stuer og gjesteleiligheter. Blokkenes fasade mot parken har karakter av veksthus -orangerier- med ubrutt glassvegg mot parken.

Sola Kommunes Byggeskikkpris 2010.


18 acres with apartment buildings, townhouses and villas around a garden with a community house and playground. The buildings form a closed system to meet the climatic challenges in the Stavanger region. All residents share an assembly house with a party hall, kitchen and guest apartments. The facade of the apartment buildings to the north facing the garden are given the character of greenhouses.

Sola Municipal Architecture Prize 2010.

Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene Hoem+Folstad, Boligfelt, Bilde 2 Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 3 Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 4 Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 5
Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 7 Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 8 Sandeparken, Sola, Rogaland, Arkitektur, Arkitektene HOem+Folstad, BOligfelt, Bilde 9