Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad

Præriehuset

Ferdigstilt:
Sted:
Type:

2023
Åkerhamn, Karmøy
Enebolig

Huset ligger i et åpent slettelandskap ut mot Nordsjøen. Et gammelt tømmerhus utgjør kjernen i en ny enebolig for en ung familie med små barn. Det åpne, vindfulle landskapet gir assosiasjoner til den amerikanske prærien. Det var forresten stor utvandring til Nord-Amerika fra disse strendene på 1800-tallet. Den amerikanske nybyggerstilen med europeiske stil-reminisenser slår an tonen både formmessig og materialmessig. Kjernedelen av huset har fått markante glasskarnapper mot øst, vest og sør som gir lys og utsikt til alle 3 etasjer i huset. Her er alle de aktive rommene; kjøkken og spiseplass, stue og arbeidsrom. Her er også utleieleilighet med egen inngang. Nordsiden har fått en utvidelse med garasje og hovedinngang på bakkeplan og hvilerom, soveavdeling og bad i 2. etasje. All renovering og nybygg er utført av husets eier, som også livnærer seg som tømrer og bygningsingeniør. Tilbygget er utført i massivt tømmer fra lokalt sagbruk. Nye og gamle tømmervegger glir om hverandre i hele huset. Utvendig er huset kledd med eikeshingel og gamle teglpanner produsert i distriktet.


The house is located on a wide plain by the coast of the North Sea. An old log house forms the core of a new detached house for a young family with small children. The open, windy landscape gives associations to the American prairie. By the way, there was a large emigration to North America from these shores in the 19th century. The American settler style with European style reminiscences sets the tone both in terms of form and materials. The core house has been given distinctive bay windows to the east, west and south and contains kitchen, dining, living room and rental apartment. The north side has been extended, consisting of a garage and main entrance on the ground floor and a lounge room, bedrooms and bathrooms on the first floor. All timber and carpentry are carried out by the homeowner who makes a living as a carpenter. The extension is built in freshly cut timber. New and old timber walls blend into each other throughout the house. Externally, the walls and roof are clad with oak shingles and old brick pans.


Foto: ©Knut Folstad
Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad
Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad Enebolig, Præriehuset, Karmøy, Hoem-Folstad