Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad sett fra åkeren

Kiellandsstien

Ferdigstilt:
Sted:
Type:

2021
Hafrsfjord, Rogaland
Enebolig

Liten enebolig i åpent fjordlandskap, omgitt av åker og villabebyggelse. Huseier ønsket utvidelse av huset og utearealer som var mer skjermet mot vind og innsyn. Løsningen ble et lukket gårdsrom der eksisterende hus, ny stuefløy og murer danner veggene i gårdsrommet. Pergolakonstruksjon med glasstak står som frittstående element i uterommet.

Ny hovedadkomst til huset går via passasje gjennom nybygget inn i gårdsrommet. Utformingen har vært inspirert av tradisjonelle gårdsanlegg på Jæren.

Ny stuefløy har cortenstål på alle yttervegger. Takpannene er gjenbruk fra nedrevne hus i området. Oljet eikefinér på innervegger. Heltre eik i himling og på gulv.

Small, detached house in an open fjord landscape, surrounded by fields and residential buildings. The homeowner wanted an extension of the house and outdoor areas that were more sheltered from wind and insight. The solution was a closed courtyard where the existing house, new annex and retaining walls shape the courtyard. A pergola construction with a glass roof stands as an independent element in the outdoor space. New main access to the house is through a passage in the annex into the courtyard. The design is inspired by traditional farm facilities in the area.

The New living room has corten steel on all external walls. The roof tiles are recycled from demolished houses. Oiled oak veneer on interior walls. Solid oak on ceiling and floors.


Foto: ©Knut Folstad
Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 2 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 4 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 5 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 7 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 9 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 11 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 8 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 10
Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 3 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 6 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 12 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 13 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 14 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 15 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 16 Kiellandsstien, Enebolig ved Hafrsfjord, tegnet av Arkitektene Hoem+Folstad, Bilde 17