1.
Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Buskerud, Arkitektur

Hytte Vikerfjellhytta

Foto: ©Ole E. Elsrud

Ferdigstilt: 2014
Sted: Vikerfjell, Buskerud
Type: Hytte
Completed: 2014
Location: Vikerfjell, Buskerud
Type: Vacation Home
NO:
Ski- og jakthytte i fjellområdet mellom Sperillen og Vassfaret. "Vikerfjellhytta" er en prototype på 70 m2 BRA som er utviklet for feltutbygging. Alle materialer og håndverkere er hentet fra lokalmiljøet. Furu både ute og inne.
EN:
Mountain cabin northwest of Oslo. "Vikerfjellhytta" is a prototype of 70 m2 floor space (stalls and terrace in addition) ."Vikerfjellhytta" is designed to be built in larger numbers. All materials and craftsmen are sourced from the local community Norwegian pine both inside and outside.
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 6
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 2
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 3
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 4
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 6
  • Vikerfjell, Folstad, Hoem, Vikerfjellhytta, Hytte, Hoem + Folstad Arkitekter, Hoem, Folstad, Bilde 5