1.
Island, Konkurranse, Moské, Hoem + Folstad Arkitekter, Oversikt

Sandeparken

Foto: ©Knut Folstad

Ferdigstilt: 2009
Sted: Sola, Rogaland
Type: Boligfelt
Completed: 2009
Location: Sola, Rogaland
Type: Community
NO:
8 da med lavblokker, rekkehus og eneboliger rundt en park med felleshus og lekeplass. Bygningene former et lukket anlegg som beskytter mot vinden. Eneboliger med småbarnsfamilier og seniorleiligheter i blokkene har alle del i felleshus med kjøkken, stuer og gjesteleiligheter. Blokkenes fasade mot parken har karakter av veksthus -orangerier- med ubrutt glassvegg mot parken.
Sola Kommunes Byggeskikkpris 2010.
EN:
18 acres with apartment buildings, townhouses and villas around a garden with a community house and playground. The buildings form a closed system to meet the climatic challenges in the Stavanger region. All residents share an assembly house with a party hall, kitchen and guest apartments. The facade of the apartment buildings to the north facing the garden are given the character of greenhouses.

Sola Municipal Architecture Prize 2010.

  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 1
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 2
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 3
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 4
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 5
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 6
  • Sandeparken, Boligfelt, Sola, Hoem + Folstad Arkitekter, Bilde 7